Zkrácené obchodní podmínky pro konečné spotřebitele

1. Všeobecně

- Tyto obchodní podmínky tvoří základní rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné.

- Dodavatelem pro prodej zboží je fa SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, provozna: Starý Hrozenkov 308.

- Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku.

2. Objednávka

- Zboží může kupující objednávat e-mailem nebo prostřednictvím nákupního košíku na internetové web stránce prodávajícího.

- V objednávce uvádí vždy tyto údaje: kód zboží, název zboží, objednávané množství, kontaktní údaje, místo dodání a způsob platby. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že si u prodávajícího objednává objednané zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje je za závazné.

- Vytvoření objednávky je podmíněno registrací na www.sannytea.cz, při které je zákazník povinen vyplnit údaje, které od něj systém vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro účely vytvoření objednávky a následné plnění smlouvy.

- Odeslání registrace znamená, že nás žádáte o přístup k e-shopu. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech hlásit na www.sannytea.cz. Po zařazení do obchodního systému budete informováni e-mailem o registraci do e-shopu s přihlašovacími údaji.

- Přijetí objednávky prodávajícím se do 24 hodin automaticky generuje e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží.

3. Ceny

- Ceny zboží prezentovány v elektronickém obchodu www.sannytea.cz jsou uvedeny konečné s DPH.

- Ceny se rozumí ze skladu dodavatele.

- K ceně se připočte dopravní podle platných tarifů kurýrní služby.

4. Slevy

- Při odběru zboží nad 1000 Kč Vám nebudeme účtovat dopravní náklady.

5. Dodávky

- Dodávky jsou standardně vyexpedovány do 2 pracovních, pokud není dohodnuto jinak.

- Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) nebo dodací list.

- Společnost Sanny Tea s.r.o. se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Jinou adresu doručení třeba uvést do poznámky v objednávce.

- Po odeslání zboží se zákazníkovi posílá sms nebo e-mailem částka, kterou má zaplatit a kdy dostane zboží.

- Dodávky se zrealizují pomocí kurýrní služby fa DPD.

- Při doručení zboží pod 1000 Kč EUR Vám k ceně účtujeme dopravní náklady 80 Kč.

Starý Hrozenkov, dne 21.08.2015

 

Zkrácené obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery

1. Všeobecně

- Tyto obchodní podmínky tvoří základní rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné.

- Dodavatelem pro prodej zboží z tohoto katalogu fa SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, provozna: Starý Hrozenkov 308.

2. Objednávky

- Objednávky se přijímají osobně, telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech. Používejte prosím dodáný námi objednávkový formulář na zadní straně katalogu.

- Pro zjednodušení celého procesu objednávání a hlavně pro Vaše větší pohodlí, Vám doporučujeme využít náš e-shop na naší internetové stránce www.sannytea.cz.

- Prvním krokem je registrace. Na stránce v horní části kliknete na registraci, otevře se formulář registrace. Políčka označené hvězdičkou jsou povinné. Pokud je políčko povinné a nemáte např. fax políčko se vyplní znakem např. nula.

- Po odeslání formuláře dostanete na e-mail oznámení o úspěšné registraci. V horní části stránky klikněte na přihlášení.

- Přihlašovací jméno bude Váš e-mail a heslo z potvrzujícího e-mailu z registrace. Heslo si můžete měnit přes ikonku změna hesla.

- To však neznamená, že po přihlášení se Vám automaticky zobrazí VOC. Třeba vytvořit objednávku alespoň s 1 položkou a napsat poznámku, že se jedná o objednávku pro nastavení VOC pro další prodej. Po kontrole registračních údajů v registrech budete mít VOC nastaveno přibližně o hodinu. Před vytvořením objednávky si zkontrolujte na stránce nahoře své přihlášení.

- Musí tam být uvedeno jméno obchodníka (zákaznické jméno). Pokud chcete, aby zásilka byla doručena na jinou adresu jako je fakturační, nebo pokud máte jiné požadavky, napište je do poznámky.

- Minimální výše objednávky činí 1.000 Kč bez DPH.

3. Ceny

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.

- Ceny se rozumí ze skladu dodavatele.

- Sazba DPH 15% se vztahuje na: čaje, čajové směsi, byliny, kávu, čokolády, sladidla, pochutiny, knihy. Na veškeré ostatní čajové a kávové příslušenství, dárkové balení platí sazba 21%.

- K ceně zásilky se připočítává pro objednávky nižší než 1500 Kč dopravné 80 Kč.

- V případě zvýšení nákupních cen si prodejce vyhrazuje právo na změnu cen. Tyto ceny budou aktuálně zobrazené na e-shopu.

4. Slevy

Slevy dohodou podle množství a pravidelnosti objednávek.

5. Dodávky

- Dodávky jsou během roku vyexpedovány do 4 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak.

- Dodávky se realizují buď osobním odběrem na adrese Starý Hrozenkov 308, nebo pomocí kurýrní služby fa DPD.

6. Pracovní doba velkoobchodu

- Vzrokovna a velkosklad jsou otevřeny v pracovní dny pondělí a čtvrtek od 7.30 do 15.30, úterý a středa od 7.30 do 17.00, pátek od 7.30 - 15.00 hod.

7. Ostatní

- V případě, že odběratel prodává zboží dalším zákazníkům, je povinen je informovat, že hmotnostní odchylky vážených čajů a kávy jsou v souladu s platnou legislativou EU a ČR v aktuálním znění.

- Prodávající si vyhrazuje právo měnit v průběhu platnosti katalogu čaje, dekor plechových dóz, hrnků a dekorací v dárkových baleních.

- Prodávající nabízí možnost namíchat čaje dle přání zákazníka a výrobu dárkových balíčků na zakázku, které se řídí individuální dohodou mezi prodávajícím a zákazníkem.

8. Platnost

- Tato nabídka platí od 1.5.2011. Vydáním nového katalogu se platnost tohoto ruší.

Starý Hrozenkov, dne 21.08.2015

 

Úplné Obchodní podmínky

 

Všeobecné ustanovení a definice

1. Prodávajícím je společnost SANNY TEA s.ro., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, provozovna: Starý Hrozenkov 308, která je zapsána ve Verejném rejstříku a Sbírke listin u Městského soudu v Praze, IČO: 26686961, DIČ: 26686961, tel. +420572631736, E-mail: sannytea@sannytea.sk (dále jen prodávající).

2. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran opouštějící uzavřené objednávky mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.sannytea.cz.

3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

4. Kupujícím je i jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

5. Fotografie produktů, uvedené v internetovém obchodě, je třeba považovat za ilustrační a nemusí stoprocentně odpovídat skutečnému zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny produktových fotografií a také popisu produktů. Kupující bere na vědomí, že objednaný produkt se může složením nebo opticky lišit od produktu prezentovaného v internetovém obchodě.

6. Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

 

Definice pojmů

Prodávající

Společnost Sanny Tea s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, provozovna Starý Hrozenkov 308, IČO: 26686961, emailová adresa: sannytea@sannytea.sk, adresa internetové stránky: www.sannytea.sk.cz, (dále jen prodávající).

Kupující

Zletilá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem koupit zboží nabízené Prodávajícím a vstoupit do závazkový-právního vztahu s Prodávajícím, přičemž ještě neodeslala Kompletně vyplněnou objednávku.

Kompletně vyplněná objednávka

Zájemcům úplně vyplněná objednávka (zodpovězeny a uvedeny všechny povinné údaje požadované Prodávajícím) nacházející se na webové stránce Prodávajícího, přičemž tímto odesláním objednávky nebo poskytnutím povinných údajů pověřenému zaměstnanci Prodávajícího, který jménem Zájemce vyplnil Kompletně vyplněnou objednávku, Zájemce potvrdil, že:

1. Byl seznámen s Obchodními podmínkami v aktuálním znění, prostudoval si jejich obsah, s jejich obsahem souhlasil, zavázal se je dodržovat a postupovat v souladu s nimi.

2. Byl jednoznačně a srozumitelně informován před svými úkony, které směřovaly k uzavření této Smlouvy o všech úkonech, které musel provést při uzavírání Smlouvy ao všech úkonech, kterými se dají zjistit a opravit chyby, které způsobil svými předchozími úkony, a to ještě před odesláním objednávky, jak io technických prostředcích pro zjištění a opravu chyb.

4. 0doslaním Kompletně vyplněné objednávky se Zájemce stává Kupujícím pro účely této smlouvy. Kompletně vyplněná objednávka obsahuje konečnou cenu, kterou Kupující zaplatí za zboží a jeho doručení.

Kupující

1. Plnoletá fyzická nebo právnická osoba využívající zboží na jiný účel než na podnikání nebo na jiný účel než výkon svého povolání či zaměstnání, která prostřednictvím on-line rozhraní nacházejícího se na stránce Prodávajícího odeslala Kompletně vyplněnou objednávku.

2. Plnoletá fyzická nebo právnická osoba využívající zboží pro účely podnikání a na výkon svého povolání či zaměstnání, která prostřednictvím on-line rozhraní nacházejícího se na stránce Prodávajícího odeslala Kompletně vyplněnou objednávku.

Zboží

Všechny produkty, které se nacházejí na webové stránce Prodávajícího, a které si může Kupující v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami koupit; také Kupujícím vybrané položky po odeslání Kompletně vyplněné objednávce, které představují předmět koupě Kupujícího a prodeje Prodávajícího; jednotlivé položky zboží jsou na webové stránce Prodávajícího zobrazeny i prostřednictvím fotografie.

Doručení zboží

Dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu na jím určené místo určení, uvedené v Kompletně vyplněné objednávce; doprava zboží.

Dobírka

Způsob doručení zboží, při kterém Kupující hradí cenu zboží až při jeho převzetí. Zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní služby fa DPD.

Cena zboží

▪ ceny zboží prezentovány v elektronickém obchodu www.sannytea.cz jsou uvedeny pro spotřebitele s DPH, pro velkoobchodní partnery bez DPH.

▪ prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu eura a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

▪ ceny se rozumí ze skladu dodavatele

▪ k ceně se připočte dopravní podle platných tarifů kurýrní služby.

Cena za doručení zboží

viz výše

Konečná cena

Definitivní cena, kterou zaplatí Kupující; je to cena za jednotlivé položky zboží zvolené Kupujícím a cena za doručení zboží.

Potvrzení o přijetí objednávky

Potvrzení, které zašle Prodávající na schránku elektronické pošty určenou Kupujícím v Kompletně vyplněné objednávce potvrzující skutečnost, že Prodávající přijal Kompletně vyplněnou objednávku a to buď emailem, telefonicky nebo prostřednictvím jeho webové stránky.

Potvrzení o dostupnosti

Potvrzení, které zašle Prodávající na schránku elektronické pošty určenou Kupujícím v Kompletně vyplněné objednávce potvrzující skutečnost, že Prodávající prověřil dostupnost zboží uvedeného v Kompletně vyplněné objednávce; že zboží je zcela nebo částečně dostupný na skladě Prodávajícího a Prodávající akceptoval návrh na uzavření Smlouvy.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

▪ zajistí, aby dodané zboží vyhovoval platným správným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

▪ prodávající dodá spolu se zbožím kupujícímu v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí, které se ke zboží vztahují - Faktura

▪ zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do úhrady faktury

▪ prodávající zajistí, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho poškození, tato opatření zahrnují dostatečné balení zboží a jeho pojištění

▪ prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem

▪ prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku a možnost jednostranného odstoupení od smlouvy případě vyprodání zboží na skladě, výrazné změny ceny produktu u dodavatele, chybně uvedené ceny při produktu v důsledku technického problému aplikace

 

Práva a povinnosti kupujícího

▪ řádně převzít objednané nebo zakoupené zboží, zkontrolovat neporušenost obalů, v případě jakýchkoliv neshod nebo poškození zásilky, tuto informaci oznámit přepravci a prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží

▪ zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží

▪ nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího

▪ kupující nabývá právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny

▪ kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Zboží může kupující objednávat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím nákupního košíku na internetové web stránce prodávajícího.

2. V objednávce uvádí vždy tyto údaje: kód zboží, název zboží, objednávané množství, kontaktní údaje, místo dodání a způsob platby. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že si u prodávajícího objednává objednané zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje je za závazné.

3. Před úspěšným objednáním prostřednictvím našeho e-shopu je nutné, abyste se na stránce zaregistrovali. Odeslání registrace znamená, že nás žádáte o přístup k e-shopu. Pokud Vám přístup schválíme, zařadíme Vás do obchodního systému, o čemž budete informováni e-mailem o registraci do e-shopu s přihlašovacími údaji.

4. Přijetí objednávky prodávajícím bude potvrzeno e-mailem na adresu udanou kupujícího při registraci. Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

5. Minimální výše objednávky činí 1.000 Kč bez DPH.

6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), Požádat kupujícího o potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí potvrzení kupujícím, prodávající považuje objednávku za neplatnou

7. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

8. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě:

▪ když není možné zajistit objednané zboží. Prodávající nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí.

▪ cena zboží se výrazně změnila u dodavatele. Prodávající kontaktuje kupujícího za účelem jiného řešení.

▪ pokud se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené, falešné, klamavé nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...)

9. Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu telefonicky nebo na e-mail. adrese sannytea@sannytea.sk. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

10. K vlastnímu uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím.

11. Kupující může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemným oznámením na e-mail. adresu: sannytea@sannytea.sk. O akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení odstoupení.

12. Zboží na vrácení musí být:

▪ nepoškozené

▪ kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...)

▪ včetně přiloženého dokladu o koupi

13. Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží je povinen:

▪ kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz

▪ zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy)

▪ uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...)

14. Po splnění těchto podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:

▪ převzít zboží zpět

▪ vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu

▪ v případě nesplnění některé z podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět

 

Dodací podmínky a termíny

1. Dodávky jsou během roku vyexpedovány do 4 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak. Samozřejmě to platí v případě, že má kupující všechny náležitosti objednávky, uhrazeny všechny závazky vůči dodavateli a objednávka bude k nám doručena do 12.00 hod. pracovního dne.

Doba pro dodání zboží může být i delší a kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

2. Dodávky se realizují při spotřebitelích pomocí kurýrní služby fa DPD, velkoodběratelem mohou realizovat své dodávky buď osobním odběrem na adrese Starý Hrozenkov 308, nebo pomocí kurýrní služby fa DPD.

3. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo. Při doručení zásilky na jinou adresu jako je fakturační třeba napsat do poznámky jiné místo doručení.

4. Zboží je dostatečně zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

5. Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) nebo dodací list.

6. Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.

7. Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy pouze v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.

 

Platba

vid výše

 

Cena dopravy zboží

viz výše

1. Zboží dodáváme prostřednictvím kurýrní služby DPD sro Před doručením Vás bude kontaktovat kurýr. Doba doručení je zpravidla na druhy pracovní den po odeslání zásilky.

2. Uváděné ceny jsou platné v rámci České republiky. Poštovné poplatky do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť a budou oznámeny kupujícímu do 24 hodin od zaslání objednávky.

 

Záruka, reklamace

1. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny příslušné dokumenty, které se ke zboží vztahují: fakturu - daňový doklad, případně záruční list (pokud je součástí zboží).

2. Záruční doba při nových výrobcích je standardně 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou spotřebitelem. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamace z důvodu materiálových nebo výrobních závad lze uplatňovat pouze na zboží zakoupené a zaplacené u provozovatele internetového obchodu www.sannytea.cz

3. Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční chybou, nebo závady způsobené při výrobě.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám na které není výrobek určen a je také v rozporu s návodem výrobce.

5. Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než je určen, působením výrobku nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.

 

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

 

Starý Hrozenkov, dne 21.08.2015

 

Kontaktní adresa (i pro osobný odběr):

SANNY TEA s.r.o., Starý Hrozenkov 308, 687 74 Starý Hrozenkov

Mobil: +420 739 691 720

Tel.: +420 572 631 736

Fax: +420 572 631 738

Web: www.sannytea.cz

E-mail: sannytea@sannytea.sk

              odbyt@sannytea.sk