Rakytník řešetlákový

Rakytník řešetlákový
Produkty v skupine:

Hippophae rhamnoides